Bài viết nổi bật

Dịch vụ chủ động với Toshiba e-Bridge CloudConnect

Toshiba e-BRIDGE CloudConnect là một ứng dụng dựa trên đám mây cải tiến cho phép quản lý từ xa các sản phẩm Toshiba e-STUDIO* của bạn, đảm bảo thời gian hoạt động tối đa. Được thiết kế bởi Toshiba, công cụ độc quyền này thu thập dữ liệu có giá trị từ thiết bị của bạn, cung cấp hiểu biết sâu sắc về hiệu suất thông qua Đám mây. Thời gian ngừng hoạt động được giảm thiểu bằng các cảnh báo và cảnh báo kỹ thuật theo thời gian thực cho phép chủ động khắc phục sự cố cũng như đảm bảo hiệu suất của nhiều hoạt động thiết bị khác nhau như đọc đồng hồ và cập nhật chương trình cơ sở từ xa.

Lợi ích của bạn: 

1. Cải thiện thời gian hoạt động của dịch vụ
 •  - Mã hệ thống được truyền qua Đám mây cung cấp trạng thái hàng ngày cho thiết bị của bạn, cho phép bạn thực hiện các điều chỉnh từ xa để mang lại độ tin cậy và ổn định cao hơn. Nếu cần có chuyên môn kỹ thuật tại chỗ, nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ biết những bộ phận nào được yêu cầu trước khi đến.
 •  - Chẩn đoán từ xa cung cấp khả năng điều chỉnh nhanh chóng các mã thiết bị nội bộ kiểm soát cài đặt sao chép, quét và mạng như mật độ màu và cài đặt ngăn giấy.
 •  - Dữ liệu dịch vụ người dùng để chẩn đoán vấn đề và giải quyết vấn đề nhanh.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2. Giảm khối lượng công việc
 •  - Việc đọc đồng hồ được thực hiện tự động theo các khoảng thời gian đã đặt (thường xuyên hàng ngày) và được báo cáo trong những giờ thấp điểm, giúp bạn giải phóng tài nguyên để tập trung vào hoạt động kinh doanh khác.
 •  - Cảnh báo về mực được truyền đi kích hoạt việc phân phối nguồn cung cấp tự động để nhân viên của bạn không cần phải đặt hàng và duy trì nguồn cung cấp.
 • 3.Quản lý thiết bị
 
Quản lý nhất quán cấu hình thiết bị để tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty hoặc quy định.

 - 
Cấu hình lại từ xa toàn bộ nhóm bằng một chính sách hoặc cấu hình.
  
 - Chức năng sao lưu dữ liệu cấu hình thiết bị cho phép khôi phục cài đặt máy nhanh chóng và dễ dàng.
 - Thực hiện cập nhật chương trình cơ sở từ xa trong giờ thấp điểm, đảm bảo không có thời gian ngừng hoạt động trong giờ hành chính.

 
Thông tin liên hệ
Email: sales@nhatvinh.com.vn
Website: nhatvinh.com.vn
Điện thoại: 
036.245.2626
Hotline: 035.421.2626
Công ty Cổ phần Nhất Vinh - Nhà phân phối chính thức sản phẩm máy văn phòng TOSHIBA tại Việt Nam