Video

Nhất Vinh Ca

Với RICOH EZ Plus, giờ đây bạn có thể hợp lý hóa và cải thiện quy trình làm việc, nâng cao năng suất làm việc, sự nhanh nhẹn và sự gắn kết. Nó đi kèm với một loạt 13 ứng dụng được phân loại thành 3 gói; Gói Starter, Gói chung và Gói giáo dục.