Thăm dò ý kiến
dang load ...
Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của Nhất Vinh ?


Sự khác biệt giữa Bảng & Màn hình tương tác thông minh ?

5/26/2021 11:12:22 AM

1. Bảng tương tác thông minh là gì? 

Bảng tương tác thông minh (Smart board) là một màn hình hiển thị cho máy chiếu có chức năng tương tác cảm ứng. 
Một hệ thống bảng tương tác thông minh thường bao gồm bảng, máy chiếu và máy tính cài đặt phần mềm chuyên dụng cho bảng tương tác, các phụ kiện kết nối khác.