Danh sách các phòng ban Nhất Vinh


Công ty Cổ phần Nhất Vinh

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 3-5 tòa nhà Vinafood1, số 94 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (844) – 3971.9999   Fax: (844) – 3971.9998

             E-mail: Sales@nhatvinh.com.vn
 

 

* Bộ phận kinh doanh:

            Mr Nguyễn Văn Hiển - PGĐ Kinh doanh

            E - mail: Sales@nhatvinh.com.vn            

            Máy lẻ: 340    Mobile: 0903 259460       


*
Bộ phận Đại lý (dealer):   

            Mr Ngô Tiến Cường - Trưởng BP Đại lý        

            E - mail: Cuongnt@nhatvinh.com.vn            

            Máy lẻ: 260   Mobile: 0972 292 292   

* Bộ phận kỹ thuật:             

            E- mail: Services@nhatvinh.com.vn  
                Đường dây nóng: (844) – 3971.9989

            Mr Phan Phi Hồng - Trưởng BP Kỹ thuật

             Máy lẻ : 320    Mobile: 0913 523413      

           

       


*Bộ phận hành chính (quản lý chất lượng ):

            Mr Trần Mạnh Dũng - PGĐ

            E-mail: dung@nhatvinh.com.vn

            Máy lẻ: 300    Mobile: 0915 116288