Tuyển 05 Kỹ thuật viên máy Photocopy
Để phát triển mảng kinh doanh hiện có và chuản bị cho các dự án kinh doanh mới, chúng tôi mời các bạn về làm việc với vị trí Kỹ thuật viên ( 5 người ). Chi tiết công việc như sau:  
 
Tuyển 05 chuyên viên kinh doanh
Để phát triển mảng kinh doanh hiện có và chuản bị cho các dự án kinh doanh mới, chúng tôi mời các bạn về làm việc với vị trí Chuyên viên kinh doanh ( 5 người ).Chi tiết công việc như sau: 
 
Cơ hội trở thành NHÂN VIÊN KINH DOANH tại Công Ty Cổ phần Nhất Vinh – Nhà  phân phối máy văn phòng của tập đoàn RICOH số 1 Nhật Bản
 
Cơ hội trở thành NHÂN VIÊN KINH DOANH tại Công Ty Cổ phần Nhất Vinh – Nhà  phân phối máy văn phòng của tập đoàn RICOH số 1 Nhật Bản.
 
Tuyển nhân viên Kỹ thuật
Cơ hội trở thành NHÂN VIÊN KỸ THUẬT tại Công Ty Cổ phần Nhất Vinh - Đơn vị phân phối máy văn phòng thương hiệu Gestetner thuộc tập đoàn Ricoh số 1 Nhật Bản!