Thăm dò ý kiến
dang load ...
Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của Nhất Vinh ?


Hình thức Thanh toán

5/9/2017 8:08:06 AM
 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc theo thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

Lượt xem: 4751
Các bài viết khác